reklam

Elektron atom və molekulyar orbitallar | 2022-i yeniləyin

Bir atomun və ya molekulun elektronlarının paylanması


Xəbərlər Əhalinin yalnız 5% -i bilər

reklam
 # Aktomik Elektron konfiqurasiyalar
1 Hidrogen 1s1
2 Helium 1s2
3 Litium [O] 2s1
4 Berillium [O] 2s2
5 Bor [O] 2s22p1
6 Karbon [O] 2s22p2
7 Azot [O] 2s22p3
8 Oksigen [O] 2s22p4
9 Flüor [O] 2s22p5
10 Neon [O] 2s22p6
11 Natrium [Ne] 3s1
12 Maqnezium [Ne] 3s2
13 Alüminium [Ne] 3s23p1
14 Silikon [Ne] 3s23p2
15 Fosfor [Ne] 3s23p3
16 Kükürd [Ne] 3s23p4
17 Xlor [Ne] 3s23p5
18 Arqon [Ne] 3s23p6
19 kalium [Ar] 4s1
20 Kalsium [Ar] 4s2
21 skandium [Ar] 3d14s2
22 Titanium [Ar] 3d24s2
23 Vanadium [Ar] 3d34s2
24 Xrom [Ar] 3d54s1
25 Manqan [Ar] 3d54s2
26 Dəmir [Ar] 3d64s2
27 Kobalt [Ar] 3d74s2
28 nikel [Ar] 3d84s2
29 Mis [Ar] 3d104s1
30 sink [Ar] 3d104s2
31 Gallium [Ar] 3d104s24p1
32 Germanium [Ar] 3d104s24p2
33 mərgümüş [Ar] 3d104s24p3
34 Selenium [Ar] 3d104s24p4
35 Brom [Ar] 3d104s24p5
36 Krypton [Ar] 3d104s24p6
37 Rubidium [Kr] 5s1
38 Stronsium [Kr] 5s2
39 Yttrium [Kr] 4d15s2
40 Zirkonyum [Kr] 4d25s2
41 Niobium [Kr] 4d45s1
42 Molibden [Kr] 4d55s1
43 Texnikum [Kr] 4d55s2
44 Rutenyum [Kr] 4d75s1
45 Rodyum [Kr] 4d85s1
46 palladium [Kr] 4d10
47 gümüş [Kr] 4d105s1
48 kadmium [Kr] 4d105s2
49 Indium [Kr] 4d105s25p1
50 Tənəkə [Kr] 4d105s25p2
51 sürmə [Kr] 4d105s25p3
52 Tellur [Kr] 4d105s25p4
53 Yod [Kr] 4d105s25p5
54 Ksenon [Kr] 4d105s25p6
55 Sezyum [Xe] 6s1
56 Barium [Xe] 6s2
57 Lantan [Xe] 5d16s2
58 Cerium [Xe] 4f15d16s2
59 Praseodymium [Xe] 4f36s2
60 Neodimyum [Xe] 4f46s2
61 Prometium [Xe] 4f56s2
62 Samarium [Xe] 4f66s2
63 Europium [Xe] 4f76s2
64 Gadolinium [Xe] 4f75d16s2
65 Terbium [Xe] 4f96s2
66 Dysprosium [Xe] 4f106s2
67 Holmium [Xe] 4f116s2
68 Erbium [Xe] 4f126s2
69 Thulium [Xe] 4f136s2
70 Ytterbium [Xe] 4f146s2
71 Lütetium [Xe] 4f145d16s2
72 Hafniyum [Xe] 4f145d26s2
73 Tantal [Xe] 4f145d36s2
74 Volfram [Xe] 4f145d46s2
75 Renium [Xe] 4f145d56s2
76 Osmium [Xe] 4f145d66s2
77 Iridium [Xe] 4f145d76s2
78 Platin [Xe] 4f145d96s1
79 qızıl [Xe] 4f145d106s1
80 civə [Xe] 4f145d106s2
81 Talium [Xe] 4f145d106s26p1
82 Qurğuşun [Xe] 4f145d106s26p2
83 bismut [Xe] 4f145d106s26p3
84 Polonyum [Xe] 4f145d106s26p4
85 Astatin [Xe] 4f145d106s26p5
86 Radon [Xe] 4f145d106s26p6
87 fransium [Rn] 7s1
88 Radi [Rn] 7s2
89 Aktinium [Rn] 6d17s2
90 Toryum [Rn] 6d27s2
91 Protaktinium [Rn] 5f26d17s2
92 uran [Rn] 5f36d17s2
93 Neptunium [Rn] 5f46d17s2
94 Plutonium [Rn] 5f67s2
95 Americium [Rn] 5f77s2
96 Kurium [Rn] 5f76d17s2
97 Berkelium [Rn] 5f97s2
98 Kaliforniya [Rn] 5f107s2
99 Einsteinium [Rn] 5f117s2
100 fermium [Rn] 5f127s2
101 Mendelevium [Rn] 5f137s2
102 Nobel [Rn] 5f147s2
103 Qanuni [Rn] 5f147s27p1
104 Ruterfordium [Rn] 5f146d27s2
105 Dubnium * [Rn] 5f146d37s2
106 Seaborium * [Rn] 5f146d47s2
107 Borium * [Rn] 5f146d57s2
108 Hali * [Rn] 5f146d67s2
109 Meitnerium * [Rn] 5f146d77s2
110 Darmstadtium * [Rn] 5f146d97s1
111 Rentgenium * [Rn] 5f146d107s1
112 Kopernium * [Rn] 5f146d107s2
113 Nihonyum * [Rn] 5f146d107s27p1
114 Flerovium * [Rn] 5f146d107s27p2
115 Moskoviya * [Rn] 5f146d107s27p3
116 qaraciyər * [Rn] 5f146d107s27p4
117 Tennessi * [Rn] 5f146d107s27p5
118 Oganesson * [Rn] 5f146d107s27p6

Tərif

Elektron konfiqurasiyalar hər elektronu bir orbitalda, bütün digər orbitalların yaratdığı orta sahədə müstəqil olaraq hərəkət etdiyini təsvir edir

Molekulyar orbitals

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p

reklam

Qaydalar
Xəbərləri qırır

Maraqlı Məlumatları Yalnız Az Adam Bilir


Gəlir forması reklamları, məzmunu ən yüksək keyfiyyətdə saxlamağımıza kömək edir niyə reklam yerləşdirməliyik? : D.

Veb saytını dəstəkləmək istəmirəm (yaxın) - :(