reklam

İkiqat əvəzedici reaksiya - Səhifə 1

İki ion birləşməsinin müsbət və mənfi ionlarının dəyişərək iki yeni birləşmə meydana gətirdiyi reaksiya. - 2022 yeniləndi

Tərif

AB + CD → AD + CB

A və C bu reaksiyadakı müsbət yüklü kationlardır, B və D isə mənfi yüklü anionlardır. İkiqat əvəzedici reaksiyalar ümumiyyətlə birləşmələr arasındakı sulu məhlulda baş verir. Bir reaksiyaya səbəb olmaq üçün məhsullardan biri ümumiyyətlə qatı bir çöküntü, qaz və ya su kimi bir molekulyar birləşmədir.

Bir reaktivin katyonları digər reaktivin anionları ilə həll olunmayan bir ion birləşməsi meydana gətirmək üçün birləşdikdə ikiqat əvəzedici reaksiya şəklində bir çöküntü meydana gəlir. Aşağıdakı reaksiya kalium yodid və qurğuşun (II) nitratın sulu məhlulları qarışdırıldıqda baş verir.


Xəbərləri qırır

Maraqlı Məlumatları Yalnız Az Adam Bilir


Gəlir forması reklamları, məzmunu ən yüksək keyfiyyətdə saxlamağımıza kömək edir niyə reklam yerləşdirməliyik? : D.

Veb saytını dəstəkləmək istəmirəm (yaxın) - :(